ב"ה

Видеоуроки по ежедневным разделам

Вайакгел-Пекудей, часть 2:1
Вайакгел-Пекудей, часть 2:2
Вайакгел-Пекудей, часть 2:3
Вайакгел-Пекудей, часть 3
Вайакгел-Пекудей, часть 4:1
Вайакгел-Пекудей, часть 4:2
Вайакгел-Пекудей, часть 5
Вайакгел-Пекудей, часть 7:1
Вайакгел-Пекудей, часть 7:2