ב"ה

Маамар Ребе "У-Мордехай Йаца", Пурим 5729

Тайна одеяний Мордехая, выходящего из царского чертога, и секреты праздника Пурим