ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мир нуждается в очищении воздуха. Воздух очищается только словами Торы. Слова Торы оберегают мир в общем и охраняют каждого человека в частности. Распределение шести трактатов Мишны для заучивания наизусть необходимо, чтобы повторять их, "когда идешь дорогой".1 Одна или две главы из Мишны, повторенные евреем по памяти, где бы он ни находился, в каком бы месте он ни был, освещают связь между Израилем и Б-гом. Слово мишна состоит из тех же букв, что и слово нешама ("душа").2 Невозможно выразить словами, насколько велико благо человека и насколько надежно он, с Б-жьей помощью, защищен и в общем, и в частности, если постоянно повторяет Мишну. Нет слов, чтобы описать то наслаждение, какое он доставляет этим Создателю, да будет Он благословен.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Дварим" 6:7.

2.

См. 11 Тевета.

שבת ט סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שביעי עם פירש"י.
תהילים: מט-נד.
תניא: וכ"ש... '154' הבריאה.

די וועלט דארף האבען טהרת האויר. טהרת האויר איז נאר דורך אותיות התורה. די אותיות שבתורה זיינען א שמירה כללית און א שמירה פרטית. חלוקת השתא סדרי משנה [בעל-פה] איז א "ובלכתך בדרך"'דיקער. די משנה משניות וואס מען וועט חזר'ן וואו מען וועט זיין, אין וואס פאר א פלאץ מען וועט זיין, וועט באלייכטען די פארבינדונג פון ישראל מיט קוב"ה [קודשא בריך הוא]. משנה איז אותיות נשמה. עס איז זייער שווער צו געפינען די ווערטער אויסצודריקען דעם גרעסטען תועלת בעזה"י [בעזרת ה' יתברך] אין דער שמירה כללית און דער שמירה פרטית, וואס דער כסדר'דיגער חזר'ן משניות וועט בעזה"י [בעזרת ה' יתברך] בריינגען. און עס פעלען אויס די ווערטער צו באשרייבען דעם גרויסען נחת רוח, וואס מען וועט פארשאפען דעם בורא עולם ב"ה [ברוך הוא].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.