ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Чтение Десяти заповедей слушают, повернувшись лицом к свитку Торы. "Акдамут" не произносят.1

Баал-Шем-Тов покинул этот мир в среду, первый день праздника Шавуот, в 5520 (1760) г. и покоится в Меджибуже. В связи с этим событием Алтер Ребе, находясь в Петербурге, в среду, 20 Кислева, в 5559 (1798) г., сказал: "На четвертый день светила были взяты обратно".2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Стихотворный гимн, который принято читать во многих общинах в праздник Шавуот после чтения Торы.

2.

На четвертый день творения мира (в среду) были созданы и "подвешены" небесные светила – солнце, луна и звезды (См. “Берейшит”, 1:14-19). Высказывание Алтер Ребе основано на игре слов нитлу с буквой тав ("подвешены") и нитлу с буквой тет ("взяты обратно").

יום רביעי ו סיון, א דחה"ש (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, רביעי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: לקוטי אמרים.. הנקרא בשם... ואחדותו ית' .

בשעת קריאת עשה"ד [עשרת הדברות] עומדים ופניהם אל הס"ת [הספר תורה], אין אומרים אקדמות.

הסתלקות הבעש"ט [הבעל שם טוב] - ביום הרביעי א דחה"ש [דחג השבועות] תק"ך ומ"כ [ומנוחתו כבוד] במעזיבוש. אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הזקן אמר ע"ז [על זה] - יום ד כ בכסלו תקנ"ט בפעטערבורג - ביום הרביעי נטלו המאורות.


О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.