ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День начинается с молитвы "Модэ Ани"1, которую еврей произносит еще не омыв рук. Он произносит эти слова даже в тот момент, когда его руки "нечисты", ибо никакая нечистота не сможет осквернить "Модэ Ани" еврея. Бывает, что ему недостает того или иного качества, но его "Модэ Ани" остается неприкосновенным.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Сразу по пробуждении, произносят "Благодарю Тебя ("модэ ани"), Владыка живой и вечный, за то, что Ты, по милости своей, возвратил мне душу мою, велика моя вера в Тебя".

יום ראשון יא שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: ס-סה.
תניא: פרק כ. והנה - 'כו' וכאפס ממש.

דער סדר פון טאג הויבט זיך אן מיט מודה אני, און דאס זאגט מען פאר נעגעל וואסער אפילו בידים טמאות, ווארום כל הטומאות שבעולם זיינען ניט מטמא דעם מודה אני פון א אידען. ער קען זיין א חסר בזה או בזה, אבער דער מודה אני בלייבט גאנץ.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.