ויאמר יצחק אל אברהם אביו. ויאמר אבי ויאמר הנני בני כי אברהם חוא הסד. ויצחק חוא גבורה. ולכך אמר יצחק לאברהם. הלא אבי אתה והיינו מדת החסד. והיכן הוא הרחמנות שלך. והשיבו אברהם הנני בני פי' עתה הנני במדת בני פי' באכזריות.

"И обратился Ицхак к Аврааму, своему отцу, и сказал: "Отец". Ответил: "Вот я, сын мой"."1

Авраам представляет собой атрибут доброты, а Ицхак – суровости.2 Поэтому смысл того, что Ицхак сказал Аврааму: ты же мой отец, а твое главное качество – доброта. Где же тут твоя доброта?3 И смысл того, что ответил Авраам: "Вот я, сын мой" – "я переменил мое собственное главное качество на главное качество моего сына – суровость".4

(Перевод и комментарии Якова Ханина)