ב"ה

Нет ничего больее цельного, чем разбитое сердце