ב"ה

Show must go on! (Размышляя о Гимел-Тамуз и о Ребе)