ב"ה

Выпуск 4

Ашрейну, Нигун двейкус, Нигун симхо, Эйлу воэйлу оймрим, Нигун исваадус, Анейройс алолу, Нигун рикуд, Шамиль, Нигун исваадус, Тошейв энойш, Нигун акофойс, Став я питу, Нигун симхо

Нигун-двейкут
Аудио | 4:20
Нигун-двейкут
Задушевная медитативная мелодия из трех частей.
Нигун симхо
Аудио | 3:01
Нигун симхо
Радостная песня в трех частях, часто исполняемая на хасидских собраниях
Эйлу воэйлу оймрим
Эта вдохновляющая мелодия, сложенная ранними хасидами-хабадниками, точно выражает свою идею: помнить о необходимости покаяния даже в минуты высокого восторга
Шамиль
Аудио | 3:33
Шамиль
Задушевная мелодия, навеянная историей чеченского героя Шамиля.
Нигун исваадус
Волнующая хасидская мелодия в трех частях

Эта страница на других языках