ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец сказал: "От холодности до ереси всего один шаг!" Сказано: "Ибо Б-г, Всесильный твой - огонь пожирающий".1 Б-жественность - это огненное пламя. С пылающим сердцем человек должен молиться и изучать Тору, чтобы "все его кости произносили"2 слова Б-га в Торе и молитве.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Дварим", 4:24

2.

Теилим, 35:10

יום שישי טז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: וכל הצמצומים - חשיב ממש. 

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלאם פייער, לערנען און דאווענען בעדארף מען מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.