Глава 1

1СЛОВА АМОСА, КОТОРЫЙ БЫЛ СРЕДИ ОВЦЕВОДОВ В ТЕКОА, ЧТО ПОЛУЧАЛ ОН В ВИДЕНИЯХ от Бога В ДНИ УЗИИ, ЦАРЯ ЙЕЃУДЫ, И В ДНИ ЙОРОВАМА, СЫНА ЙОАША, ЦАРЯ ИЗРАИЛЯ, ДВУМЯ ГОДАМИ РАНЬШЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.   א דִּבְרֵ֣י עָמ֔וֹס אֲשֶׁר־הָיָ֥ה בַנֹּֽקְדִ֖ים מִתְּק֑וֹעַ אֲשֶׁר֩ חָזָ֨ה עַל־יִשְׂרָאֵ֜ל בִּימֵ֣י | עֻזִּיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה וּבִימֵ֞י יָֽרָבְעָ֚ם בֶּן־יוֹאָשׁ֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל שְׁנָתַ֖יִם לִפְנֵ֥י הָרָֽעַשׁ:
    אשר היה בנוקדים: תרגום יונתן דהוה מרי גיתין כמו ומישע מלך מואב היה נוקד (מלכים ב ג׳:ד׳):
    שנתים לפני הרעש: שנתים קודם שנתנגע עוזיה יום שנתנבא ישעיה שנא' וינועו אמות הסיפים (ישעיהו ו׳:ד׳) ואומר כאשר נסתם מפני הרעש וגו' (זכריה י״ד:ה׳):
2И СКАЗАЛ ОН: БОГ ИЗ ЦИЙОНА ПРОВОЗГЛАСИТ И ИЗ ИЕРУСАЛИМА ПОДАСТ СВОЙ ГОЛОС, И ПОГРУЗЯТСЯ В СКОРБЬ ПАЖИТИ ПАСТУХОВ, И ЗАСОХНЕТ ВЕРШИНА КАРМЕЛЯ…   בוַיֹּאמַ֓ר | יְהֹוָה֙ מִצִּיּ֣וֹן יִשְׁאָ֔ג וּמִירֽוּשָׁלִַ֖ם יִתֵּ֣ן קוֹל֑וֹ וְאָֽבְלוּ֙ נְא֣וֹת הָֽרֹעִ֔ים וְיָבֵ֖שׁ רֹ֥אשׁ הַכַּרְמֶֽל:
    מציון ישאג: מבית קדשי הקדשים הדיבור יוצא:
    ואבלו נאות הרועים: ויצדון מדורי מלכיא ויחרוב תקיף כרכיהון:
3ТАК СКАЗАЛ БОГ: НА ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДАМАСКА закрою Я глаза, НО ЗА ЧЕТВЕРТОЕ ЕМУ НЕ СПУЩУ: ЗА ТО, ЧТО МОЛОТИЛИ ОНИ ЗАЗУБРЕННЫМ ЖЕЛЕЗНЫМ молотилом ГИЛЬАД!   גכֹּה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י דַמֶּ֔שֶׂק וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־דּוּשָׁ֛ם בַּֽחֲרֻצ֥וֹת הַבַּרְזֶ֖ל אֶת־הַגִּלְעָֽד:
    על שלשה פשעי וגו': דכתיב הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר (איוב ל״ג:כ״ט) ואם יותר יותר וכאן כך הוא כבר נהגתי עמהם כמדותי לוותר להם על ג' פעמים ואם יש יותר כל שכן שיש בכלל המרובה המועט:
    ועל ארבעה לא אשיבנו: על פשע רביעי אין עלי עוד להשיבו ריקם מלהשיב לו גמול וכל שכן שיש לו פשעים הרבה עתה את זה אפקוד עליהם אשר דשו יושבי גלעד הסמוכין להם:
    בחרוצות הברזל: ת"י במוריגא דפרזלא והוא כעין שופינ"א שקורין לימ"א שעשוי חרוצים חרוצים ורודים בהם בני אדם ביסורי' ובהם מחתכין את קשי התבואה לעשותן תבן:
4И ПОШЛЮ Я ОГОНЬ В ДОМ ХАЗАЭЛЯ, И ПОЖРЕТ ОН ДВОРЦЫ БЕН-ЃАДАДА,   דוְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ בְּבֵ֣ית חֲזָאֵ֑ל וְאָֽכְלָ֖ה אַרְמְנ֥וֹת בֶּן־הֲדָֽד:
    חזאל: ובן הדד מלכי ארם וראש ארם דמשק:
5И СОКРУШУ ЗАСОВ ДАМАСКА, И ИСТРЕБЛЮ ЖИВУЩИХ В ДОЛИНЕ ГРЕХА И ОПИРАЮЩЕГОСЯ НА ПОСОХ ИЗ ДОМА ЭДЕНА, И УЙДЕТ НАРОД АРАМА В ИЗГНАНИЕ В КИР! – СКАЗАЛ БОГ.   הוְשָֽׁבַרְתִּי֙ בְּרִ֣יחַ דַּמֶּ֔שֶׂק וְהִכְרַתִּ֚י יוֹשֵׁב֙ מִבִּקְעַת־אָ֔וֶן וְתוֹמֵ֥ךְ שֵׁ֖בֶט מִבֵּ֣ית עֶ֑דֶן וְגָל֧וּ עַם־אֲרָ֛ם קִ֖ירָה אָמַ֥ר יְהֹוָֽה:
    בקעת און: מקום הוא בארם:
    ותומך שבט: ועביד שולטן כמו לא יסור שבט (בראשית מ״ט:י׳) על שם שהמושל רודה את העם במקלות:
    מבית עדן: מקום:
    קירה: מקום ושם הגלם סנחריב בימי אחז שנאמר ויעל דמשק ויתפשם ויגלה את ארם קירה (מלכים ב ט״ז:ט׳) כל הפורענות שנתנבאו נביאי ישראל לבא חרב על העכו"ם נביאים שהיו קודם סנחריב כגון ישעיה ועמוס נבאו על חרב סנחריב וירמיה ויחזקאל נבאו על חרב נבוכדנאצר:
6ТАК СКАЗАЛ БОГ: НА ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГАЗЫ закрою глаза, НО ЗА ЧЕТВЕРТОЕ ЕЙ НЕ СПУЩУ: ЗА ТО, ЧТО УГНАЛИ В ПЛЕН всех, ПОГОЛОВНО, ЧТОБЫ ВЫДАТЬ ЭДОМУ!   וכֹּה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י עַזָּ֔ה וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־הַגְלוֹתָ֛ם גָּל֥וּת שְׁלֵמָ֖ה לְהַסְגִּ֥יר לֶֽאֱדֽוֹם:
    עזה: מפלשתים היתה:
    גלות שלמה: גלות ישראל שתהא הגלות שלימה שלא ימלט איש שהיו עומדים על הדרכים ותופשין הנמלטים ומסגירין אותם וכן עשו אנשי צור וכן לארבע רוחות בחורבן בית שני כמו שמפורש באגדת האזינו עזה מן הדרום צור מן הצפון דמשק מן המזרח ערביים מן המערב שנאמר (ישעיהו כ״א:י״ג) משא בערב ביער בערב תלינו:
7И ПОШЛЮ Я ОГОНЬ В СТЕНЫ ГАЗЫ, И ПОЖРЕТ ОН ДВОРЦЫ ЕЕ,   זוְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ בְּחוֹמַ֣ת עַזָּ֑ה וְאָֽכְלָ֖ה אַרְמְנֹתֶֽיהָ:
8И ИСТРЕБЛЮ Я ЖИВУЩИХ В АШДОДЕ И ОПИРАЮЩЕГОСЯ НА ПОСОХ ИЗ АШКЕЛОНА, И ВЕРНУ РУКУ МОЮ НА ЭКРОН, И ПРОПАДЕТ ОСТАТОК ФИЛИСТИМЛЯН! – СКАЗАЛ ГОСПОДЬ ВСЕСИЛЬНЫЙ.   חוְהִכְרַתִּ֚י יוֹשֵׁב֙ מֵֽאַשְׁדּ֔וֹד וְתוֹמֵ֥ךְ שֵׁ֖בֶט מֵֽאַשְׁקְל֑וֹן וַֽהֲשִׁיב֨וֹתִי יָדִ֜י עַל־עֶקְר֗וֹן וְאָֽבְדוּ֙ שְׁאֵרִ֣ית פְּלִשְׁתִּ֔ים אָמַ֖ר אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִֽה:
    אשדוד: אשקלון עקרון סרני פלשתים הם:
    והשיבותי ידי: אכה ואשנה:
9ТАК СКАЗАЛ БОГ: НА ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЦОРА закрою глаза, НО ЗА ЧЕТВЕРТОЕ ЕМУ НЕ СПУЩУ: ЗА ТО, ЧТО ВЫДАЛИ всех ИЗГНАННИКОВ, ПОГОЛОВНО, ЭДОМУ, И НЕ ВСПОМНИЛИ О БРАТСКОМ СОЮЗЕ!   טכֹּה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵי־צֹ֔ר וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־הַסְגִּירָ֞ם גָּל֚וּת שְׁלֵמָה֙ לֶֽאֱד֔וֹם וְלֹ֥א זָֽכְר֖וּ בְּרִ֥ית אַחִֽים:
    ולא זכרו ברית אחים: אשר היה בין חירם ובין שלמה שנאמר ויכרתו ברית שניהם (מלכים א ה) והיו קורין זה לזה אחי שנ' (שם ט) מה הערים אשר נתת לי אחי:
10И ПОШЛЮ Я ОГОНЬ В СТЕНЫ ЦОРА, И ПОЖРЕТ ОН ЕГО ДВОРЦЫ!   יוְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ בְּח֣וֹמַת צֹ֑ר וְאָֽכְלָ֖ה אַרְמְנוֹתֶֽיהָ:
11ТАК СКАЗАЛ БОГ: НА ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭДОМА закрою глаза, НО ЗА ЧЕТВЕРТОЕ ЕМУ НЕ СПУЩУ: ЗА ТО, ЧТО ГНАЛ ОН МЕЧОМ СВОЕГО БРАТА И ПОДАВИЛ В СЕБЕ ЖАЛОСТЬ, И РАСПАЛИЛ НАВЕКИ СВОЙ ГНЕВ, И ЯРОСТЬ СВОЮ СОХРАНИЛ НАВЕЧНО!   יאכֹּה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י אֱד֔וֹם וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־רָדְפ֨וֹ בַחֶ֚רֶב אָחִיו֙ וְשִׁחֵ֣ת רַֽחֲמָ֔יו וַיִּטְרֹ֚ף לָעַד֙ אַפּ֔וֹ וְעֶבְרָת֖וֹ שְׁמָ֥רָה נֶֽצַח:
    על רדפו בחרב אחיו: שנאמר (מדבר כ) פן בחרב אצא לקראתך וגם עודנו טורף אפו ושומר עברתו ולא חזר בו:
    ויטרוף לעד אפו: החזיק בה ולא הניחה:
12И ПОШЛЮ Я ОГОНЬ В ЮЖНЫЙ КРАЙ, И ПОЖРЕТ ОН ДВОРЦЫ БОЦРЫ!   יבוְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ בְּתֵימָ֑ן וְאָֽכְלָ֖ה אַרְמְנ֥וֹת בָּצְרָֽה:
    ארמנות בצרה: בין מואב ובין אדום היא ומארץ מואב ונמשכה אחר אדום והיא העמידה לו מלך במות מלך הראשון שנאמר יובב בן זרח מבצרה (בראשית לז):
13ТАК СКАЗАЛ БОГ: НА ТРИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СЫНОВ АМОНА закрою глаза, НО ЗА ЧЕТВЕРТОЕ ИМ НЕ СПУЩУ: ЗА ТО, ЧТО ВСПАРЫВАЛИ животы БЕРЕМЕННЫХ женщин ГИЛЬАДА, ЧТОБЫ РАСШИРИТЬ СВОИ ПРЕДЕЛЫ!   יגכֹּה אָמַ֣ר יְהֹוָ֔ה עַל־שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י בְנֵֽי־עַמּ֔וֹן וְעַל־אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־בִּקְעָם֙ הָר֣וֹת הַגִּלְעָ֔ד לְמַ֖עַן הַרְחִ֥יב אֶת־גְּבוּלָֽם:
    בקעם הרות הגלעד: השחיתו אותה וגם הרותיהם בקעו שלא ישאר יורש שיערער על הנחלה וכן אומר (בירמיהו מ״ט:א׳) לבני עמון כה אמר ה' הבנים אין לישראל אם יורש אין לו מדוע ירש מלכם:
14И РАЗОЖГУ Я ОГОНЬ В СТЕНАХ РАБЫ, И ПОЖРЕТ ОН ДВОРЦЫ ЕЕ ПРИ ТРУБНЫХ ЗВУКАХ В ДЕНЬ ВОЙНЫ, ПРИ БЕШЕНОМ ВЕТРЕ В ДЕНЬ УРАГАНА,   ידוְהִצַּ֚תִּי אֵשׁ֙ בְּחוֹמַ֣ת רַבָּ֔ה וְאָֽכְלָ֖ה אַרְמְנוֹתֶ֑יה בִּתְרוּעָה֙ בְּי֣וֹם מִלְחָמָ֔ה בְּסַ֖עַר בְּי֥וֹם סוּפָֽה:
15И УЙДЕТ ИХ ЦАРЬ В ИЗГНАНИЕ: ОН – ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ВЕЛЬМОЖАМИ! – СКАЗАЛ БОГ.   טווְהָלַ֥ךְ מַלְכָּ֖ם בַּגּוֹלָ֑ה ה֧וּא וְשָׂרָ֛יו יַחְדָּ֖ו אָמַ֥ר יְהֹוָֽה: