ב"ה

Законы Десяти дней раскаяния и Йом-Кипура

Из свода "Кицур Шулхан Арух"

Из свода "Кицур Шулхан Арух"
Из свода "Кицур Шулхан Арух"
Из свода "Кицур Шулхан Арух"