ב"ה

Урок 13. Три благословения, связанные с одеждой (обувь, пояс, головной убор)