ב"ה

Урок 2. Нетилат ядаим - омовение рук после пробуждения