ב"ה

Урок 7. Благодарность Всевышнему за возможность отличать свет от тьмы, добро от зла