ב"ה

Урок 9. Духовный смысл благословений «Освобождающий узников» и «Выпрямляющий согбенных»