ב"ה

Урок 16. Благословение "Не создавший меня женщиной" - благодарность мужчины за обязанность выполнять больше заповедей