ב"ה

Кому нужна религия, если из-за неё столько войн?