ב"ה

Становится ли еврей взрослым после бар-мицвы?