ב"ה

Должны ли евреи сносить памятники антисемитам?