ב"ה

Каким должен быть Израиль: религиозным или светским?