ב"ה

Можно ли считать Дарование Торы историческим фактом