ב"ה

Новосибирск. Погром, который помог еврейской общине