ב"ה

Иркутск. Самая старая еврейская община Сибири