ב"ה

Как победить гнев. Гармония чувств и разума (глава "Шофтим")