ב"ה

Какая связь более совершенна: у отца с ребенком или у мужа с женой? (глава "Эйкев")