ב"ה

Что делал Ребе в казино в Париже? (глава "Балак")