ב"ה

Письмо, заклеенное слезами (глава "Корах", 3 Тамуза)