ב"ה

Кого люблю, того и прокляну? (глава "Бэар-Бэхукотай")