ב"ה

Не задавайте вопросов вашим женам! (И мужьям тоже)