ב"ה

Воспоминания о шофаре. И не только (глава "Эмор"; Рош-Ашана)