ב"ה

Жена первосвященника (глава "Ахарэй", Йом-Кипур)