Йешаяу (Исайя) Глава 1

1ВИДЕНИЕ ЙЕШАЯЃУ, СЫНА АМОЦА, КОТОРЫЙ СОЗЕРЦАЛ сло- во Бога ПРО ЙЕЃУДУ И ИЕРУСАЛИМ В ДНИ УЗИЯЃУ, ЙОТАМА, АХАЗА, ЙЕХИЗКИЯЃУ – ЦАРЕЙ ЙЕЃУДЫ.   א חֲזוֹן֙ יְשַׁעְיָ֣הוּ בֶן־אָמ֔וֹץ אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה עַל־יְהוּדָ֖ה וִירֽוּשָׁלִָ֑ם בִּימֵ֨י עֻזִּיָּ֧הוּ יוֹתָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖הוּ מַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה:
    חזון ישעיהו בן אמוץ וגו': א"ר לוי דבר זה מסורת בידינו מאבותינו אמוץ ואמציה מלך יהודה אחים היו:
    אשר חזה על יהודה וירושלים: והלא על כמה אומות נתנבא משא בבל משא מואב הא למדת שאין זה תחלת הספר ולא נקרא הספר על שם החזון הזה וכן שנינו בברייתא דמכילתא, בשנת מות המלך עוזיהו תחלת הספר אלא שאין מוקדם ומאוחר בסדר והדברים מוכיחים שהרי ביום הרעש יום שנצטרע עוזיהו נאמר ואשמע את קול ה' אומר את מי אשלח ומי ילך לנו (לקמן ו) ואמר הנני שלחני למדנו שהוא תחלת שליחותו ונבואה זו נאמרה אח"כ ועל זו לבדה נאמר אשר חזה על יהודה וירושלים כשם שאמר על משא כל אומה ואומה משא אומה פלוני אף כאן כתב חזון זה חזה על יהודה וירושלים ולפי שהם תוכחות קושי קראם חזון שהוא קשה מעשרה לשונות שנקראת נבואה כמש"א בב"ר וראיה לדבר חזות קשה הוגד לי (לקמן כא):
    בימי עוזיהו וגו': מלכי יהודה ד' מלכים הללו קפח בימיו ביום שנצטרע עוזיהו שרתה שכינה עליו ונתנבא כל ימי המלכים הללו עד שעמד מנשה והרגו (ונבואה זו נאמרה בימי חזקיהו אחר שגלו עשרת השבטים כת"י):
2СЛУШАЙТЕ, НЕБЕСА, И ВНЕМЛИ, ЗЕМЛЯ, ТАК КАК БОГ ПРОИЗНЕС: СЫНОВ Я ВЫРАСТИЛ И ВОЗВЫСИЛ – А ОНИ ВОССТАЛИ ПРОТИВ МЕНЯ!   בשִׁמְע֚וּ שָׁמַ֙יִם֙ וְהַֽאֲזִ֣ינִי אֶ֔רֶץ כִּ֥י יְהֹוָ֖ה דִּבֵּ֑ר בָּנִים֙ גִּדַּ֣לְתִּי וְרוֹמַ֔מְתִּי וְהֵ֖ם פָּ֥שְׁעוּ בִֽי:
    שמעו שמים והאזיני ארץ: משה אמר האזינו השמים ותשמע הארץ (דברים ל״ב:א׳) למה שינה ישעיה את הלשון שנו רבותינו בדבר זה ומדרשות רבים בפ' האזינו בספרי ונחלקו חכמים עליהם ואמרו אין הדבר כן אלא בזמן שהעדים באים ומעידים ונמצאו דבריהם מכוונין עדותן קיימת ואם לאו אין עדותן קיימת אילו לא בא ישעיה ונתן שמיעה לשמים והאזנה לארץ היו שמים מעידים ואומרים כשנקראו לעדות זו בימי משה שאמר העידותי בכם היום בהאזנה שמענו והארץ מעידה אני נקראתי בלשון שמיעה ואין עדותן מכוונת בא ישעיה וחלף את הדבר נמצאו שניהם מעידים בלשון האזנה ובלשון שמיעה:
    כי ה' דבר: (שתהיו עדים בדבר כשהתרתי בם בימי משה לכן באו ושמעו שאני מתווכח עמם שעברו על ההתראה אני לא סרחתי בהם אלא גידלתים ורוממתים והם פשעו בי, ס"א) שתהיו עדים לדבר והיכן דבר האזינו השמים ואדברה (שם) במכילתא:
3ЗНАЕТ БЫК того, кто ЕГО ПРИОБРЕЛ, А ОСЕЛ – КОРМУШКУ ХОЗЯИНА СВОЕГО, ИЗРАИЛЬ ЖЕ ЗНАТЬ не желает, МОЙ НАРОД не хочет ЗАДУМАТЬСЯ…   גיָדַ֥ע שׁוֹר֙ קֹנֵ֔הוּ וַֽחֲמ֖וֹר אֵב֣וּס בְּעָלָ֑יו יִשְׂרָאֵל֙ לֹ֣א יָדַ֔ע עַמִּ֖י לֹ֥א הִתְבּוֹנָֽן:
    קונהו: מתקנו בחרישה ביום ומאחר שהרגילו בכך יודע בו אבל חמור אטום אינו מבין בעליו עד שיאכילנו וישראל לא נתפקח לידע כשור כשקראתיו ישראל יהיה שמך והודעתיו קצת חוקותי והם עזבוני כדמפורש (ביחזקאל כ ל"ט) ואומר איש את גלולי וגו' ואף לאחר שהוצאתים ממצרים והאכלתים את המן וקראתי אותם עמי בני ישראל לא התבוננו כחמור (סא"א) ד"א ידע שור קונהו מכיר השור קונהו להיות מוראו עליו לא שינה מה שגזרתי עליו לומר איני חורש היום וחמור לא אמר לבעליו איני טוען היום ומה אלו שנבראו לשמשכם ואינם לא לקיבול שכר אם יזכו ולא לשילום פורענות אם חוטאים לא שינו את מדתם שגזרתי עליהם וישראל שאם זוכים מקבלים שכר ואם חוטאים מקבלים פורענות:
    לא ידע: לא אבו לידע וידעו ודשו בעקב ועמי לא נתן לב להתבונן:
4О, ГРЕШНОЕ ПЛЕМЯ, НАРОД, ОТЯГОЩЕННЫЙ ПРОСТУПКАМИ, ЛИХОДЕЕВ СЕМЯ, СЫНЫ-ПОГУБИТЕЛИ! ПОКИНУЛИ БОГА, ОПОЗОРИЛИ СВЯТОГО Творца ИЗРАИЛЯ, ПОВЕРНУЛИ НАЗАД!   דה֣וֹי | גּ֣וֹי חֹטֵ֗א עַם כֶּ֣בֶד עָו‍ֹ֔ן זֶ֣רַע מְרֵעִ֔ים בָּנִ֖ים מַשְׁחִיתִ֑ים עָזְב֣וּ אֶת־יְהֹוָ֗ה נִֽאֲצ֛וּ אֶת־קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל נָזֹ֥רוּ אָחֽוֹר:
    הוי: כל הוי שבמקרא לשון קובל וקונה כאדם הגונח מלבו וצועק אהה אלא שיש מהם מועטין שהם ל' צעקת קריאת קול כמו הוי הוי ונוסו מארץ צפון (זכריה ב׳:י׳) ותרגומו אכלו לשון הכרזה:
    הוי: יש לזעוק על גוי קדוש הנהפך להיות גוי חוטא ועם שנאמר בו כי עם קדוש אתה נהפך להיות עם כבד עון:
    עם כבד עון: כבדות עון, כבד אדם שהוא כבד פישנ"ט בלעז כבד שם דבר של כבדות פישנטומ"א בלעז ודבוק עם תיבת עון:
    זרע מרעים: והם היו זרע ברך ה', בנים היו להקב"ה נהפכו למשחיתים:
    נאצו: הרגיזו:
    נזורו אחור: אין נזירה בכל מקום אלא לשון פרישות וכה"א וינזרו מקדשי בני ישראל (ויקר' כב) נזיר אחיו (בראשית מ״ט:כ״ו) אף כאן נזורו נסוגו לאחוריהם מאצל המקום:
5ПО КАКОМУ месту БУДЕТЕ БИТЫ ЕЩЕ – когда ПРОДОЛЖИТЕ ГЛУПИТЬ! ГОЛОВА КАЖДОГО ОТ БОЛИ трещит, И СЕРДЦЕ КАЖДОГО ТОМИТСЯ…   העַ֣ל מֶ֥ה תֻכּ֛וּ ע֖וֹד תּוֹסִ֣יפוּ סָרָ֑ה כָּל־רֹ֣אשׁ לָֽחֳלִ֔י וְכָל־לֵבָ֖ב דַּוָּֽי:
    על מה תוכו וגו': אדם שלקה וחוזר על סרחונו חברו מוכיחו ואומר לו על זה לקיתה ואינך נותן לב לומר על סורחן זה לקיתי לא אשוב לעשות עוד אף כאן על מה תוכו מאחר שעדיין אתם מוסיפים סרה לסור מאחרי המקום הלא כבר כל ראש לחלי ולמה לא תבינו:
6ОТ СТУПНИ НОГ ДО ГОЛОВЫ НЕТ В НЕМ ЖИВОГО МЕСТА: РАНА, ИЛИ КРОВОПОДТЕК, ИЛИ ОТКРЫТАЯ ЯЗВА – НЕ ОБРАБОТАНЫ, И НЕ ПЕРЕВЯЗАНЫ, И НЕ РАЗМЯГЧЕНЫ ЕЛЕЕМ…   ומִכַּף־רֶ֚גֶל וְעַד־רֹאשׁ֙ אֵין־בּ֣וֹ מְתֹ֔ם פֶּ֥צַע וְחַבּוּרָ֖ה וּמַכָּ֣ה טְרִיָּ֑ה לֹא־זֹ֙רוּ֙ וְלֹ֣א חֻבָּ֔שׁוּ וְלֹ֥א רֻכְּכָ֖ה בַּשָּֽׁמֶן:
    מתום: לשון תמימות שלם מאין מכאוב:
    פצע: מכת חרב:
    חבורה: ל' חבלה:
    ומכה טריה: תירגם יונתן מרססא כתותה ומרוססת:
    טריה: דמיצייד"א בלע"ז ובל' גמרא יש טרייה לרישיה מנחם פי' לשון לחות כלומר לחה ורטובה תמיד נובעת מוישט"א בלע"ז:
    לא זורו: הנגעים האלה לא זורו ע"י רופאים אבקת סממני תחבושת לשון יזורה על נוהו גפרית (איוב י״ח:ט״ו) ומנחם פי' לשון רפואה כמו אין דן דינך למזור (ירמיהו ל׳:י״ג) ולא חובשו. לשון רפואה:
    ולא רוככה בשמן: לא רככה מכתם בשמן כמשפט שאר מכות ואין נופל כאן לומר לא רוככו בשמן שאין מרככין אלא במקום המכה אבל המזור והחבישה נופל לשונם על כל הגוף לפיכך נופל בם לשון רבים לא זורו הנגעים ולא חובשו ויונתן פתר כל המקרא בלשון דוגמא על שהם מלוכלכים ומנוגעים בעון ותרגם מכף רגל ועד ראש מקטנים ועד גדולים אין בו מתום אין טוב בו פצע וחבורה פשע ועונות וחטאים, לא זורו וגו' כלומר לא נתרפאו לשוב בתשובה שלימה ולא רככה בשמן אפילו צד הרהור תשובה אין בלבם:
    לא זורו וגו': כלומר לא נתרפאו לשוב בתשובה שלימה ולא רככה בשמן אפילו צד הרהור תשובה אין בלבם:
7СТРАНА ВАША ОПУСТОШЕНА, ГОРОДА ВАШИ ОГНЕМ СОЖЖЕНЫ, ВАША ЗЕМЛЯ – У ВАС НА ГЛАЗАХ ЧУЖАКИ ПОЖИРАЮТ плоды ЕЕ, И ПРЕВРАЩЕНА ОНА ЧУЖАКАМИ В ПУСТЫНЮ…   זאַרְצְכֶ֣ם שְׁמָמָ֔ה עָֽרֵיכֶ֖ם שְׂרֻפ֣וֹת אֵ֑שׁ אַדְמַתְכֶ֗ם לְנֶגְדְּכֶם֙ זָרִים֙ אֹֽכְלִ֣ים אֹתָ֔הּ וּשְׁמָמָ֖ה כְּמַהְפֵּכַ֥ת זָרִֽים:
    לנגדכם זרים אוכלים אותה: לעיניכם יאכלוה אויביכם:
    ושממה: מכם כנחלה הנהפכת לזרים והיא שממה מבעליה כך תירגם יונתן:
8И ОСТАЛАСЬ ДОЧЬ ЦИЙОНА всеми забытой, СЛОВНО ШАЛАШ В ВИНОГРАДНИКЕ, СЛОВНО ХИЖИНА СТОРОЖЕЙ НА БАХЧЕ, СЛОВНО ГОРОД В ОСАДЕ.   חוְנֽוֹתְרָ֥ה בַת־צִיּ֖וֹן כְּסֻכָּ֣ה בְכָ֑רֶם כִּמְלוּנָ֥ה בְמִקְשָׁ֖ה כְּעִ֥יר נְצוּרָֽה:
    ונותרה בת ציון: ריקנית מיושביה כי יגלו מתוכה כאשר תותר סוכת הכרם שעשאה נוצר ובעת יבצר הכרם מניח סוכתו והולך, בתר דקטפוהי לאחר שבצרו אותה:
    כמלונה במקשה: כאשר תעזב המלונה שעשה נוצר בראש המקשה לשמור קישואין שלה ומשתלקט מניחה והולך, זו שבכרם קרויה סוכה לפי שהוא גר שם יומם ולילה ביום שומרה מן העופות ובלילה מן הגנבים אבל הקישואין קשין הם ואין לירא מן העופות ואין צריך לשומרה ביום לפיכך נקראת מלונה על שהיא לינת הלילות כערסל מבתותא כמשכב המלונ' במקשה, במקשיא בתר דאבעיוהי לאחר שלקטוהו לשון המשנה שלש אבעיות ביום:
    כעיר נצורה: כעיר שצרו עליה ועושים סוכות סביב לה להסתתר שם החיילות וכשמסתלקים מעליה מניחין אותם והולכין כל זה ת"י:
9ЕСЛИ БЫ БОГ ВОИНСТВ НЕ ОСТАВИЛ НАМ ГОРСТКУ УЦЕЛЕВШИХ – КАК СДОМ СТАЛИ БЫ МЫ, АМОРЕ УПОДОБИЛИСЬ…   טלוּלֵי֙ יְהֹוָ֣ה צְבָא֔וֹת הוֹתִ֥יר לָ֛נוּ שָׂרִ֖יד כִּמְעָ֑ט כִּסְדֹ֣ם הָיִ֔ינוּ לַֽעֲמֹרָ֖ה דָּמִֽינוּ:
    לולי וגו': הותיר לנו שריד מאליו וברחמיו ולא בצדקותינו:
    כמעט כסדום היינו: כולנו כלים:
10СЛУШАЙТЕ СЛОВО БОГА, ПОВЕЛИТЕЛИ СДОМА! ПРИКЛОНИТЕ УХО К ТОРЕ ВСЕСИЛЬНОГО НАШЕГО, НАРОД АМОРЫ!   ישִׁמְע֥וּ דְבַר־יְהֹוָ֖ה קְצִינֵ֣י סְדֹ֑ם הַֽאֲזִ֛ינוּ תּוֹרַ֥ת אֱלֹהֵ֖ינוּ עַ֥ם עֲמֹרָֽה:
    קציני סדום: שרים שמעשיהם כסדום מכאן אמרו אל יפתח אדם פיו לשטן:
11К ЧЕМУ МНЕ МАССА ВАШИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ? – СКАЖЕТ БОГ, – СЫТ Я БАРАНАМИ ВСЕСОЖЖЕНИЙ И ТУКА ОТКОРМЛЕННОГО СКОТА, И КРОВИ БЫКОВ, И ОВЕЦ, И КОЗЛОВ НЕ ЖЕЛАЮ!   יאלָמָּה־לִּ֚י רֹֽב־זִבְחֵיכֶם֙ יֹאמַ֣ר יְהֹוָ֔ה שָׂבַ֛עְתִּי עֹל֥וֹת אֵילִ֖ים וְחֵ֣לֶב מְרִיאִ֑ים וְדַ֨ם פָּרִ֧ים וּכְבָשִׂ֛ים וְעַתּוּדִ֖ים לֹ֥א חָפָֽצְתִּי:
    שבעתי עולות אילים: כמו פן ישבעך וישנאך (משלי כה יז):
    מריאים: בהמות צאן פטומות:
    לא חפצתי: אחר שאתם עוברים על תורתי זבח רשעים תועבה:
12КОЛЬ ПРИДЕТЕ ПОКАЗАТЬСЯ перед ЛИЦОМ МОИМ – КТО ПРОСИЛ ВАС ОБ ЭТОМ: ТОПТАТЬ ДВОРЫ МОИ?!   יבכִּ֣י תָבֹ֔אוּ לֵרָא֖וֹת פָּנָ֑י מִי־בִקֵּ֥שׁ זֹ֛את מִיֶּדְכֶ֖ם רְמֹ֥ס חֲצֵרָֽי:
    מי בקש זאת מידכם רמס חצרי: לרמוס את חצרי אחרי שאין לבבכם שלם עמי:
13БОЛЬШЕ НЕ ПРИНОСИТЕ МНЕ ТЩЕТНЫЙ ДАР, ВОСКУРЕНИЕ ЕГО – МЕРЗОСТНО МНЕ ОНО! НОВОМЕСЯЧЬЕ И СУББОТУ, ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ священных СОБРАНИЙ НЕ ВЫНОШУ: СОЧЕТАНИЕ БЕЗЗАКОНИЯ С торжественным СОБРАНИЕМ!   יגלֹ֣א תוֹסִ֗יפוּ הָבִיא֙ מִנְחַת־שָׁ֔וְא קְטֹ֧רֶת תּֽוֹעֵבָ֛ה הִ֖יא לִ֑י חֹ֚דֶשׁ וְשַׁבָּת֙ קְרֹ֣א מִקְרָ֔א לֹֽא־אוּכַ֥ל אָ֖וֶן וַעֲצָרָֽה:
    לא תוסיפו הביא מנחת שוא: מתרה אני בכם לא תביאו לי מנחת שוא שלכם שהעשן עולה ממנה קיטור של תיעוב הוא לי ולא לנחת הרוח:
    חדש ושבת קרא מקרא לא אוכל וגו': ולקרוא מקרא חדש ושבת שאתם נאספי' לקרא עצרה ואסיפה בהם לא אוכל לסבול און שבלבבכם הנוטה לעכו"ם והעצרה עמו שאין שני הדברים כאלו ראוין יחד לקרוא עצרה ליאסף לפני והאון שבלבבכם לעכו"ם ואין אתם מוציאין אותו מתוך לבבכם:
14НОВОМЕСЯЧЬЯ ВАШИ И ПРАЗДНИКИ НЕНАВИДИТ МОЯ ДУША, СТАЛИ МНЕ ОНИ В ТЯГОСТЬ, НЕ МОГУ ИХ ВЫНЕСТИ,   ידחָדְשֵׁיכֶ֚ם וּמֽוֹעֲדֵיכֶם֙ שָֹֽנְאָ֣ה נַפְשִׁ֔י הָי֥וּ עָלַ֖י לָטֹ֑רַח נִלְאֵ֖יתִי נְשֽׂא:
15И КОГДА ПРОСТИРАЕТЕ РУКИ ко Мне, ОТВОЖУ Я ОТ ВАС ГЛАЗА; ДАЖЕ ЕСЛИ БУДЕТЕ МНОЖИТЬ МОЛИТВЫ – Я ИХ НЕ СЛУШАЮ: ПОЛНО КРОВИ НА РУКАХ ВАШИХ!   טווּבְפָֽרִשְׂכֶ֣ם כַּפֵּיכֶ֗ם אַעְלִּ֚ים עֵינַי֙ מִכֶּ֔ם גַּ֛ם כִּֽי־תַרְבּ֥וּ תְפִלָּ֖ה אֵינֶ֣נִּי שֹׁמֵ֑עַ יְדֵיכֶ֖ם דָּמִ֥ים מָלֵֽאוּ:
    ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם: לפי שידכם דמים מלאו:
    דמים: רציחה:
16ОТМОЙТЕСЬ, ОЧИСТИТЕСЬ! УБЕРИТЕ ЗЛО ВАШИХ ДЕЯНИЙ прочь С МОИХ ГЛАЗ, ОТСТАВЬТЕ ЗЛО!   טזרַֽחֲצוּ֙ הִזַּכּ֔וּ הָסִ֛ירוּ רֹ֥עַ מַֽעַלְלֵיכֶ֖ם מִנֶּ֣גֶד עֵינָ֑י חִדְל֖וּ הָרֵֽעַ:
    רחצו הזכו: (פתח הוא) ל' צווי לפי שהוא מגזרת רחץ, אבל רחצו קמץ לשון עבר שהוא מגזרת רחץ:
    רחצו הזכו הסירו חדלו למדו דרשו אשרו שפטו ריבו לכו: י' אזהרות של ל' תשובה יש כאן כנגד עשרת ימי תשובה וכנגד עשרה מלכיות זכרונות ושופרות:
    חדלו הרע: חדלו ממעשים הרעים:
    הרע: כמו להרע א"צ לכתוב מלהרע שכן לשון המקרא נופל על ל' חדלה וחדל לעשות הפסח (מדבר ט) עד כי חדל לספור (ברא' מא מט) כלומר חדלה הספירה חדלה העשיה אף כאן תחדלו הרעה:
17УЧИТЕСЬ ДОБРУ, ИЩИТЕ справедливый СУД, ОПРАВДЫВАЙТЕ ОГРАБЛЕННОГО, ВЕРШИТЕ СУД СИРОТЫ, ВЕДИТЕ ТЯЖБУ ВДОВЫ!   יזלִמְד֥וּ הֵיטֵ֛ב דִּרְשׁ֥וּ מִשְׁפָּ֖ט אַשְּׁר֣וּ חָמ֑וֹץ שִׁפְט֣וּ יָת֔וֹם רִ֖יבוּ אַלְמָנָֽה:
    למדו: רפי נקוד והוא מגזרת למוד היו למדין להטיב המלמד לעצמו הוא ממשקולת ל' קל לפיכך צווי ל' רבים שלו נקוד בחירק כמו אמרו שמעו אבל המלמ' לאחרי' הוא ממשקולת ל' כבד המדגיש ואם בא לצוות את הרבים הוא נקוד למדו וכן דרשו מגזרת דרוש אבל אשרו שהשי"ן מודגש' ממשקולת ל' כבד ומגזרת אשר לפיכך ל' צווי לרבים נקוד פתח (כמו אשרו דברו ספרו בשרו):
    אשרו חמוץ: החזיקו את הגזול והוא לשון משנה אשרנוהי אי אישר חילי ישר כחך ל"א הדריכוהו בנתיב אמת לזכות בשלו לשון באשורו אחזה רגלי (איוב כג יא) ואשר בדרך לבך (משלי כג יט):
    שפטו יתום: פלוני זכאי פלוני חייב:
    ריבו אלמנה: השתדלו בריבה להתווכח בעדה שאינה יוצאת לחזור אחרי בעלי דינה (סא"א):
    חמוץ: גזול ודומה לו מכף מעול וחומץ (תהילים ע״א:ד׳):
18ДАВАЙТЕ-КА ВЫЯСНИМ, – СКАЖЕТ БОГ, – ЕСЛИ БУДЕТЕ запятнаны ГРЕХАМИ, СЛОВНО БАГРЯНЫМИ КАПЛЯМИ крови невинных, – КАК СНЕГ, ПОБЕЛЕЕТЕ; даже ЕСЛИ БУДЕТЕ еще больше запятнаны грехами, СЛОВНО КАРМИНОМ, – СТАНЕТЕ КАК чистая ШЕРСТЬ.   יחלְכוּ־נָ֛א וְנִוָּֽכְחָ֖ה יֹאמַ֣ר יְהֹוָ֑ה אִם־יִֽהְי֨וּ חֲטָֽאֵיכֶ֚ם כַּשָּׁנִים֙ כַּשֶּׁ֣לֶג יַלְבִּ֔ינוּ אִם־יַאְדִּ֥ימוּ כַתּוֹלָ֖ע כַּצֶּ֥מֶר יִֽהְיֽוּ:
    לכו נא ונוכחה: יחד אני ואתם ונדע מי סרח על מי ואם אתם סרחתם עלי עודני נותן לכם תקוה לשוב:
    אם יהיו חטאיכם כשנים: כתומים לפני כאודם שנים אלבינם כשלג:
    יאמר ה': תמיד הוא אומר לכם כן כמו על פי ה' יחנו (מדבר ט כ), ד"א לכו נא ונוכחה מה כתוב למעלה ממנו חדלו הרע למדו היטב ואחר שתשובו אלי לכו ונוכחה יחד להודיעני עשינו מה שעלינו עשה מה שעליך ואני אומר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג וגו':
    כתולע: צבע שצובעים בו אדום גרעינים הם ויש תולעים בכל אחד ואחד:
19ЕСЛИ СОГЛАСИТЕСЬ И БУДЕТЕ СЛУШАТЬ – САМЫЕ ЛУЧШИЕ плоды этой СТРАНЫ БУДЕТЕ ЕСТЬ,   יטאִם־תֹּאב֖וּ וּשְׁמַעְתֶּ֑ם ט֥וּב הָאָ֖רֶץ תֹּאכֵֽלוּ:
20А ЕСЛИ ОТКАЖЕТЕСЬ И ОСЛУШАЕТЕСЬ – МЕЧОМ БУДЕТЕ ПОЖРАНЫ, ИБО собственными УСТАМИ БОГ ПРОИЗНЕС!   כוְאִם־תְּמָֽאֲנ֖וּ וּמְרִיתֶ֑ם חֶ֣רֶב תְּאֻכְּל֔וּ כִּ֛י פִּ֥י יְהֹוָ֖ה דִּבֵּֽר:
    כי פי ה' דבר: והיכן דבר והבאתי עליכ' חרב (ויקר' כו כה):
21КАК ЭТО В БЛУДНИЦУ ПРЕВРАТИЛАСЬ ВЕРНАЯ Богу СТОЛИЦА? ПОЛНАЯ ПРАВОСУДИЯ, ПРАВЕДНОСТЬ, бывало, ПРЕБУДЕТ В НЕЙ – А НЫНЕ – все ДУШЕГУБЦЫ!   כאאֵיכָה֙ הָֽיְתָ֣ה לְזוֹנָ֔ה קִרְיָ֖ה נֶֽאֱמָנָ֑ה מְלֵֽאֲתִ֣י מִשְׁפָּ֔ט צֶ֛דֶק יָלִ֥ין בָּ֖הּ וְעַתָּ֥ה מְרַצְּחִֽים:
    לזונה: תועה מעל אלהיה:
    קריה: שהיתה נאמנה ומליאה משפט וצדק היה לן בה ועתה מרצחים:
    מלאתי משפט: כגון רבתי עם (איכה א):
    צדק ילין בה: תמיד של שחר היה מכפר על עבירות של הלילה ושל בין הערבים מכפר על של היום, ד"א שהיו מלינים בה דיני נפשות כשלא היו מוצאין לו זכות ביום הא' לא היו גומרין את דינו עד למחרת אולי ימצאו לו זכות ועתה נעשו רוצחין ומצינו בפסיקתא ר' מנחם בר אושעיה אמר תפ"א בתי כנסיות היו בירושלים כמנין מלאתי בגי':
    ועתה מרצחים: הרגו את אוריה הרגו את זכריה:
22СЕРЕБРО ТВОЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В ШЛАКИ, ОПЬЯНЯЮЩЕЕ ПИТЬЕ ТВОЕ – НАПОЛОВИНУ ВОДА…   כבכַּסְפֵּ֖ךְ הָיָ֣ה לְסִיגִ֑ים סָבְאֵ֖ךְ מָה֥וּל בַּמָּֽיִם:
    כספך היה לסיגים: שהיו עושין מעות נחשת ומצפין אותן בכסף להונות בהם:
    סבאך מהול מים: משקים שלכם מעורבים במים כדאיתא בפסיקתא, מהול מעורב ואין לו דמיון במקרא ומ"א פותר לשחוק אמרתי מהולל (קהלת ב' ב') מעורבב:
23ВЕЛЬМОЖИ ТВОИ – СТРОПТИВЦЫ И СОБРАТЬЯ ВОРОВ, ВСЕ, КАК ОДИН, ЛЮБЯТ ВЗЯТКИ И ГОНЯТСЯ ЗА ПОДНОШЕНИЯМИ, суд СИРОТЫ НЕ желают СУДИТЬ, И ТЯЖБА ВДОВЫ К НИМ НЕ ДОЙДЕТ…   כגשָׂרַ֣יִךְ סֽוֹרְרִ֗ים וְחַבְרֵי֙ גַּנָּבִ֔ים כֻּלּוֹ֙ אֹהֵ֣ב שֹׁ֔חַד וְרֹדֵ֖ף שַׁלְמֹנִ֑ים יָתוֹם֙ לֹ֣א יִשְׁפֹּ֔טוּ וְרִ֥יב אַלְמָנָ֖ה לֹֽא־יָב֥וֹא אֲלֵֽיהֶֽם:
    סוררים: סרים מן הדרך הישרה:
    ורודף שלמונים: תשלומין ת"י אמרין גבר לחבריה עביד לי טב בדיני ואשלם לך בדינך שופט שהיה גזלן והנגזל צועק עליו בפני שופט אחר, זה אומר לו צדקני היום ואני אשלם גמולך כשיצעקו עליך בפני הוי רודף תשלום גמולות:
    וריב אלמנה לא יבא אליהם: האלמנה באה לצעוק והיתום יוצא וזו פוגעת בו ושאלתו מה הועלת בצעקתך לפני השופט והוא אומר כל היום הזה יגעתי לו במלאכה וסופו לא הועלתי וזו חוזרת לאחוריה ואומרת ומה זה שהוא איש לא הועיל אני לא כ"ש הוי יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבא אליהם כלל:
24ПОСЕМУ, – СЛОВО ГОСПОДА, БОГА ВОИНСТВ, МОГУЧЕГО ИЗРАИЛЯ, – О, НАЙДУ УТЕШЕНИЕ Я, наказав ВРАГОВ МОИХ, И ОТОМЩУ СУПОСТАТАМ МОИМ!   כדלָכֵ֗ן נְאֻ֚ם הָֽאָדוֹן֙ יְהֹוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲבִ֖יר יִשְׂרָאֵ֑ל הוֹי אֶנָּחֵ֣ם מִצָּרַ֔י וְאִנָּֽקְמָ֖ה מֵאֽוֹיְבָֽי:
    נאם האדון: שהכל שלו ובידו לעקור אתכם מארצכם ולנטוע בה אחרים:
    אביר ישראל: תקפו של ישראל:
    הוי: ל' הזמנה והכרזה ודומה לו הוי ונוסו מארץ צפון (זכריה ב' י') וידעו הכל כי אנחם מצרי שהכעיסוני במעשיהם:
25И ВЕРНУ Я РУКУ МОЮ К ТЕБЕ, И ОЧИЩУ, КАК ЩЕЛОКОМ, ТЕБЯ ОТ ШЛАКОВ, И УДАЛЮ из тебя ВСЕ ТВОЕ ОЛОВО,   כהוְאָֽשִׁ֚יבָה יָדִי֙ עָלַ֔יִךְ וְאֶצְרֹ֥ף כַּבֹּ֖ר סִיגָ֑יִךְ וְאָסִ֖ירָה כָּל־בְּדִילָֽיִךְ:
    ואשיבה ידי עליך: מכה אחר מכה עד כלות הפושעים:
    כבור: ל' בורית סבו"ן בלע"ז ולשונו ל' נקיון כמו ובר לבב (תהילים כ״ד:ד׳) ע"ש שהוא מנקה הבגד מכתמיו:
    סיגיך: האמור למעלה כמו כספך היה לסיגים תערובת נחשת בכסף קרוי סיג אף כאן תערוב' רשעים עם הכשרים אני אכלה הפושעי' שהם הסיג:
    כל בדיליך: בדיל המעורב בכסף כלומר הרשעים שבך בדיל אשטיי"ס בלע"ז:
26И ВЕРНУ СУДЕЙ ТВОИХ, КАК В ПРЕЖНИЕ времена, И СОВЕТНИКОВ ТВОИХ, КАК ВНАЧАЛЕ, И ПОСЛЕ ТОГО БУДУТ ЗВАТЬ ТЕБЯ: «ГОРОД ПРАВЕДНОСТИ», «ВЕРНАЯ СТОЛИЦА»!   כווְאָשִׁ֚יבָה שֹֽׁפְטַ֙יִךְ֙ כְּבָרִ֣אשֹׁנָ֔ה וְיֹֽעֲצַ֖יִךְ כְּבַתְּחִלָּ֑ה אַֽחֲרֵי־כֵ֗ן יִקָּ֚רֵא לָךְ֙ עִ֣יר הַצֶּ֔דֶק קִרְיָ֖ה נֶֽאֱמָּנָֽה:
    כבראשונה: אעמיד לכם שופטים כשרים:
    עיר הצדק: כבתחלה צדק ילין בה:
27ЦИЙОН ПРАВОСУДИЕМ БУДЕТ ИСКУПЛЕН, А ПЛЕННИКИ ИЗ НЕГО – ПРАВЕДНЫМИ ДЕЛАМИ;   כזצִיּ֖וֹן בְּמִשְׁפָּ֣ט תִּפָּדֶ֑ה וְשָׁבֶ֖יהָ בִּצְדָקָֽה:
    במשפט תפדה: ע"י שיהיו בה עושה משפט:
    תפדה: מעונותיה:
    ושביה: עושי תשובה שבתוכה (בצדקה במצדיקים עצמם במשפט ובצדק' שבתוכה):