Йешаяу (Исайя) Глава 6

1В ГОД СМЕРТИ ЦАРЯ УЗИЯЃУ УВИДЕЛ Я ГОСПОДА СИДЯЩИМ НА ТРОНЕ ВЫСОКОМ И ПРЕВОЗНЕСЕННОМ, А ПОЛЫ мантии ЕГО НА- ПОЛНЯЮТ ЧЕРТОГ.   אבִּשְׁנַת־מוֹת֙ הַמֶּ֣לֶךְ עֻזִּיָּ֔הוּ וָֽאֶרְאֶ֧ה אֶת־אֲדֹנָ֛י ישֵׁ֥ב עַל־כִּסֵּ֖א רָ֣ם וְנִשָּׂ֑א וְשׁוּלָ֖יו מְלֵאִ֥ים אֶת־הַהֵיכָֽל:
    בשנת מות: כשנצטרע:
    ושוליו: כמו שולי המעיל (שמות כ״ח:ל״ד) תחתיתו ראיתיו יושב על כסא בשמים ורגליו בהיכל הדום מרגלותיו בבית המקדש לדון על עוזיה שבא ליטול כתר כהונה:
2Ангелы-СРАФИМ СТОЯТ В ВЫСИ пред НИМ – ПО ШЕСТЬ КРЫЛЬЕВ, ПО ШЕСТЬ КРЫЛЬЕВ У КАЖДОГО: ДВУМЯ ЗАКРЫ- ВАЕТ ЛИЦО И ДВУМЯ ЗАКРЫВАЕТ НОГИ, А НА ДВУХ – ЛЕТАЕТ…   בשְׂרָפִ֨ים עֹֽמְדִ֚ים מִמַּ֙עַל֙ ל֔וֹ שֵׁ֧שׁ כְּנָפַ֛יִם שֵׁ֥שׁ כְּנָפַ֖יִם לְאֶחָ֑ד בִּשְׁתַּ֣יִם | יְכַסֶּ֣ה פָנָ֗יו וּבִשְׁתַּ֛יִם יְכַסֶּ֥ה רַגְלָ֖יו וּבִשְׁתַּ֥יִם יְעוֹפֵֽף:
    שרפים עומדים ממעל: בשמים:
    לו: לשמשו כן תירגם יונתן שמשין קדישין ברומא קדמוהי:
    בשתים יכסה פניו: שלא יביט לצד השכינה:
    ובשתים יכסה רגליו: לצניעות שלא יראה כל גופו לפני בוראו ובתנחומא ראיתי כסוי הרגלים לפי שהם ככף רגל עגל שלא להזכיר לישראל עון העגל:
    ובשתים יעופף: ובתרין משמש:
3И ПЕРЕКЛИКАЛИСЬ ОНИ, ВОСКЛИЦАЯ: «СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ БОГ ВОИНСТВ ПОЛНА ВСЯ ЗЕМЛЯ СЛАВЫ ЕГО!».   גוְקָרָא֨ זֶ֚ה אֶל־זֶה֙ וְאָמַ֔ר קָד֧וֹשׁ | קָד֛וֹשׁ קָד֖וֹשׁ יְהֹוָ֣ה צְבָא֑וֹת מְלֹ֥א כָל־הָאָ֖רֶץ כְּבוֹדֽוֹ:
    וקרא זה אל זה: נוטלין רשות זה מזה שלא יקדים האחד ויתחיל ויתחייב שריפה אלא אם כן פתחו כולם כאחד וזהו שיסד ביוצר אור קדושה כולם כאחד עונים כו' ומדרש אגדה מעשה מרכבה הוא וכן תירגם יונתן:
    קדוש קדוש קדוש: ג' פעמים כתרגומו:
4И заколебались, И СДВИНУЛИСЬ на много ЛОКТЕЙ КОСЯКИ дверей ОТ ГОЛОСА ВОСКЛИЦАЮЩЕГО, И весь ХРАМ НАПОЛНИЛСЯ ДЫМОМ.   דוַיָּנֻ֙עוּ֙ אַמּ֣וֹת הַסִּפִּ֔ים מִקּ֖וֹל הַקּוֹרֵ֑א וְהַבַּ֖יִת יִמָּלֵ֥א עָשָֽׁן:
    וינועו אמות הספים: אילות סיפי הם מזוזות הפתח שנמדדין במדות אמות לגובה ולרוחב והן מזוזת ההיכל:
    מקול הקורא: מקול המלאכים הקוראים והוא היה יום הרעש שנאמר בו ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה (זכריה י״ד:ה׳) בו ביום עמד עזיה להקטיר בהיכל רעשו שמים לשורפו לומר דינו בשריפה כמו שנאמר ותאכל את החמשים ומאתים איש (במדבר ט״ז:ל״ה) וזהו שקראם שרפים שבאו לשורפו רעשה הארץ לבולעו כסבורה דינו לבלע כקרח שערער על הכהונה יצתה בת קול ואמרה זכרון לבני ישראל וגו' (שם) ולא יהיה עוד אדם המעורר על הכהונה כקרח בבליעה וכעדתו בשריפה אלא כאשר דבר ה' ביד משה בסנה הבא נא ידך בחיקך (שמות ד׳:ו׳) והוציאה מצורעת כשלג אף כאן צרעת פרחה במצחו:
    והבית ימלא עשן: היה נמלא עשן:
5И СКАЗАЛ Я: «ГОРЕ МНЕ, ПОТОМУ ЧТО обречен ОНЕМЕТЬ Я, ПОТОМУ ЧТО ЧЕЛОВЕК, НЕЧИСТЫЙ УСТАМИ, Я И ПОСРЕДИ НАРОДА, НЕЧИСТОГО УСТАМИ, Я НАХОЖУСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЦАРЯ – БОГА ВОИНСТВ – УВИДЕЛИ МОИ ГЛАЗА!».   הוָֽאֹמַ֞ר אֽוֹי־לִ֣י כִֽי־נִדְמֵ֗יתִי כִּ֣י אִ֚ישׁ טְמֵֽא־שְׂפָתַ֙יִם֙ אָנֹ֔כִי וּבְתוֹךְ֙ עַם־טְמֵ֣א שְׂפָתַ֔יִם אָנֹכִ֖י יֹשֵׁ֑ב כִּ֗י אֶת־הַמֶּ֛לֶךְ יְהֹוָ֥ה צְבָא֖וֹת רָא֥וּ עֵינָֽי:
    כי נדמיתי: הריני מת שלא הייתי כדאי שאראה פני השכינה ודוגמתו מצינו במנוח מות נמות כי אלהים ראינו (שופטים י״ג:כ״ב):
    נדמתי: כמו כי נדמה כל עם כנען:
    טמא שפתים: דמגעל בחובין:
6И ПОДЛЕТЕЛ КО МНЕ ОДИН ИЗ СРАФИМ, И В РУКЕ ЕГО – пылающий УГОЛЬ: ЩИП- ЦАМИ ВЗЯЛ ОН его С ВЕРХА ЖЕРТВЕННИКА,   ווַיָּ֣עָף אֵלַ֗י אֶחָד֙ מִן־הַשְּׂרָפִ֔ים וּבְיָד֖וֹ רִצְפָּ֑ה בְּמֶ֨לְקָחַ֔יִם לָקַ֖ח מֵעַ֥ל הַמִּזְבֵּֽחַ:
    רצפה: גחלת וכן עוגת רצפים (מלכים א י״ט:ו׳) כמו עוגת רשפים ונאמר בישעיהו ובאליהו בצד"י רצפה מפני שאמרו דילטוריא על ישראל זה קראם עם טמא שפתי' וזה אמר כי עזבו בריתך (שם) אמר הקב"ה למלאך רצוץ פה שאמר דלטוריא על בני:
    במלקחים: בצבת:
    לקח מעל המזבח: שבעזרה:
7И ДОТРОНУЛСЯ им ДО ГУБ МОИХ, И СКАЗАЛ: «ВОТ: КОСНУЛОСЬ ЭТО УСТ ТВОИХ – И УШЕЛ от тебя ГРЕХ ТВОЙ, И ВИНА ТВОЯ ИСКУПИЛАСЬ!».   זוַיַּגַּ֣ע עַל־פִּ֔י וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּ֛ה נָגַ֥ע זֶ֖ה עַל־שְׂפָתֶ֑יךָ וְסָ֣ר עֲו‍ֹנֶ֔ךָ וְחַטָּֽאתְךָ֖ תְּכֻפָּֽר:
    ויגע על פי וגו': וסר עונך מזה ליסרך לכפר עונך שחירפת את ישראל וגדול כחו שהמלאך ירא לקחתה כ"א במלקחים והגיעה על שפתי הנביא ולא הוזק בתנחומא וזהו שנאמר כי רב מאד מחנהו (יואל ב׳:י״א) אלו מלאכים ועצומים מהם עושי דברו (שם) הם הנביאים ויונתן תירגם ובידו רצפה ובפומיה ממלל לשון רצפה דבר הרצוף בפה ובלשון, קבל הדבור מפי הקב"ה מכסאו בשמים שהיה מכוון כנגד המזבח שבהיכל:
8И УСЛЫШАЛ Я ГО- ЛОС ГОСПОДА, ГОВОРЯЩЕГО: «КОГО ПОШЛЮ Я, И КТО ПОЙДЕТ с по- сланием ОТ НАС?». И СКАЗАЛ Я: «ВОТ Я! МЕНЯ ПОШЛИ!».   חוָֽאֶשְׁמַ֞ע אֶת־ק֚וֹל אֲדֹנָי֙ אֹמֵ֔ר אֶת־מִֽי־אֶשְׁלַ֖ח וּמִ֣י יֵֽלֶךְ־לָ֑נוּ וָֽאֹמַ֖ר הִֽנְנִ֥י שְׁלָחֵֽנִי:
    את מי אשלח: להוכיח את ישראל שלחתי את עמוס והיו קורין אותו פסילוס לפי שהיה כבד לשון והוא נתנב' שנתים לפני הרעש והיו ישראל אומרים הניח הקב"ה את העולם והשרה שכינתו על הדין קטיע לישנא כו' כדאיתא בפסיקתא:
9И СКАЗАЛ ОН: «ИДИ И СКАЖИ ЭТОМУ НАРОДУ: "СЛУШАЙТЕ, СЛУШАЙТЕ – И НЕ ПОЙМЕТЕ, СМОТРИТЕ, СМОТРИТЕ – И НЕ УЗНАЕТЕ".   טוַיֹּ֕אמֶר לֵ֥ךְ וְאָֽמַרְתָּ֖ לָעָ֣ם הַזֶּ֑ה שִׁמְע֚וּ שָׁמ֙וֹעַ֙ וְאַל־תָּבִ֔ינוּ וּרְא֥וּ רָא֖וֹ וְאַל־תֵּדָֽעוּ:
    שמעו שמוע: אני אומר לכם שמעו שמוע ואתם אין אתם נותנים לב להבין וראו ניסים שעשיתי לכם ואינכם נותנים לב לדעת אותי:
10ПОКРОЙ ЖИ- РОМ СЕРДЦЕ НАРОДА ЭТОГО, И УШИ ЕГО СДЕЛАЙ ГЛУХИМИ, А ГЛАЗА ЕГО – ЗАПЛЫВШИМИ: КАК БЫ НЕ УВИДЕЛ ОН СВОИМИ ГЛАЗАМИ И СВОИМИ УШАМИ НЕ УСЛЫШАЛ, И СЕРДЦЕ ЕГО БЫ НЕ ПОНЯЛО – И НЕ ВЕРНУЛСЯ БЫ ОН к Богу, И НЕ ПОЛУЧИЛ СЕБЕ ИСЦЕЛЕНИЯ!».   יהַשְׁמֵן֙ לֵֽב־הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה וְאָזְנָ֥יו הַכְבֵּ֖ד וְעֵינָ֣יו הָשַׁ֑ע פֶּן־יִרְאֶ֨ה בְעֵינָ֜יו וּבְאָזְנָ֣יו יִשְׁמָ֗ע וּלְבָב֥וֹ יָבִ֛ין וָשָׁ֖ב וְרָ֥פָא לֽוֹ:
    השמן לב העם הזה: כמו הכבד את לבו (שמות ח׳:י״א) לשון הלוך (לשון) פעול לבם הולך הלוך והשמן (אנגריישנ"ט בלעז) ואזניו הולכים הלוך והכבד משמוע:
    ועיניו השע: טחים כענין שנאמר (לקמן מד) כי טח מראות עיניהם, הטוח מתרגמינן דאיתשע:
    פן יראה בעיניו: נתנו לבם שלא ישמעו דברי נביאים שהם יראים שמא יוטבו בעיניהם דבריו ויבינו בלבם וישובו אלי והיא רפואתם:
11И СПРОСИЛ Я: «ДОКОЛЕ ЖЕ, ГОСПОДЬ, народ не раскается?..». И ОТВЕТИЛ ОН: «ПОКА НЕ ОПУСТЕЮТ ГОРОДА, оставшись БЕЗ ЖИТЕЛЕЙ, А ДОМА – БЕЗ ЛЮДЕЙ, И ПОЧВА ОДИЧАЕТ, став МЕРТВОЙ ПУСТЫНЕЙ».   יאוָֽאֹמַ֕ר עַד־מָתַ֖י אֲדֹנָ֑י וַיֹּ֡אמֶר עַ֣ד אֲשֶׁר֩ אִם־שָׁא֨וּ עָרִ֜ים מֵאֵ֣ין יוֹשֵׁ֗ב וּבָתִּים֙ מֵאֵ֣ין אָדָ֔ם וְהָֽאֲדָמָ֖ה תִּשָּׁאֶ֥ה שְׁמָמָֽה:
    עד מתי: יכבידו את לבם ולא ישמעו:
    ויאמר: ידעתי כי לא ישיבו עד תבא פורענות עליהם וילכו בגולה ושאו עריהם מאין יושב:
    שאו: תשאה לשון גלמוד מאין יושב:
12И ОТ- ДАЛИТ от страны БОГ ЧЕЛОВЕКА, И СТРАШНОЙ СТАНЕТ ЗАПУЩЕН- НОСТЬ ВНУТРИ этой СТРАНЫ,   יבוְרִחַ֥ק יְהֹוָ֖ה אֶת־הָֽאָדָ֑ם וְרַבָּ֥ה הָֽעֲזוּבָ֖ה בְּקֶ֥רֶב הָאָֽרֶץ:
    ורבה העזובה: שהארץ תעזב מהם וכך הלשון ירבו מקומות עזובים בקרב הארץ:
13НО ЕЩЕ останется В НЕЙ ДЕСЯТИНА, БУДЕТ НА ПОТРАВУ СНОВА И СНОВА – КАК ТЕРЕБИНТ И КАК ДУБ, У КОТОРЫХ и тогда, когда ОПАДАЮТ с них ЛИСТЬЯ И ВЕТКИ, остается целым СТВОЛ ИХ, – так и СЕМЯ СВЯТОЕ Израиля – ЕЕ СТВОЛ!   יגוְע֥וֹד בָּהּ֙ עֲשִׂ֣ירִיָּ֔ה וְשָׁ֖בָה וְהָֽיְתָ֣ה לְבָעֵ֑ר כָּֽאֵלָ֣ה וְכָֽאַלּ֗וֹן אֲשֶׁ֚ר בְּשַׁלֶּ֙כֶת֙ מַצֶּ֣בֶת בָּ֔ם זֶ֥רַע קֹ֖דֶשׁ מַצַּבְתָּֽהּ:
    ועוד בה עשיריה: גם אותה השארית אשיב ידי עליה בצרוף אחר צרוף והיתה לבער עד שלא ישארו אלא צדיקים גמורים שישובו אלי בכל לבם:
    כאלה וכאלון: אשר בעת זמן שלכת שלהן משליכין עלין שלהן בימי הסתיו שילוך אחר שילוך עד שאין נותר בה זולתי המצבה אף הם זרע הקדש הנמצאין בה עומדין בקדושתו הם יהיו לה למצבת, ד"א מצבתה נטיעתה לכך איני מכלה אותם נטעתים זרע קודש, ויש פותרים שער שלכת היתה בירושלים כמו שאמר בעזרא והיו שם אלה ואלון נטועים: