ב"ה

Курица из-за которой раскололась еврейская община Германии (глава "Шмини")