ב"ה

Письмо из Франции. Сила постоянства (глава "Вайикра")