ב"ה

Можно ли назвать Машиахом конкретного человека