ב"ה

Думай хорошо - будет хорошо! Сила положительной мысли. (глава "Шмот")