ב"ה

Кому нужна религия, если она порождает терроризм?