ב"ה

Страшно недалеки они от народа (глава "Итро")