ב"ה

Может ли Израиль быть одновременно и еврейским, и демократическим государством?