ב"ה

Корах: Посох Аарона; благо, приходящее без задержек