ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Знай Б-га отцов твоих и служи Ему всем сердцем".1

Любое знание и понимание Торы, даже самое глубокое, должно выражаться в служении. Достигнутое посредством интеллекта должно очистить и улучшить эмоции и привести к внутренней глубокой привязанности к Творцу. На языке учения хасидизма весь этот процесс называется служением.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Диврей Аямим I, 28:9.

יום שני ו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, שני עם פירש"י.
תהלים: לה-לח.
תניא: וכן בכל... שנברא.

כתיב דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, כי כל ענין ידיעה והשגה אפילו בענינים היותר עמוקים, צריך לבוא בעבודה, היינו פעולת דבר בבירור וזיכוך המדות והתקשרות פנימית הנקרא בלשון החסידות עבודה.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.