ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Цемах Цедек рассказывал, что Баал-Шем-Тов очень любил свет, и объяснял: "У слов ор ("свет") и раз ("тайна") одинаковое числовое значение.1 Кто знает тайну, сокрытую в каждой вещи, приносит свет".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Тикуней Зогар", 19; "Зогар" III, с.28б.

יום שני ו אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצא,שני עם פירש"י.
תהילים: לה-לח. טז-יח.
תניא: אך...'234' הקדושות ית'.הצ"צ [הצמח צדק] סיפר: דער בעש"ט [בעל שם טוב] האט זייער האלט געהאט ליכטיקייט ואמר: אור בגימטריא רז, דער וואס ווייס דעם סוד וואס אין יעדער זאך, קאן ליכטיג מאכען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.