ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Рабби Моше, сын Алтер Ребе, когда ему было 8-11 лет, изучал отрывок из трактата "Гитин" (67а), где восхваляются достоинства мудрецов. Отрывок, содержащий слова рабби Шимона бар Йохая: "Изучайте мои мидот", вызвал у него сомнение, так как возможны два объяснения: "изучайте мои учения", согласно комментарию Раши, и "изучайте мои черты характера", согласно простому смыслу.

В этот момент вошел Алтер Ребе и произнес в своей обычной манере, нараспев: "Тора, которая нам дана, вся состоит из добрых качеств. Даже наказания, изложенные в ней, являются на cамом деле актами милосердия и добра. Два этих толкования - одно. Они взаимозависимы. Нет хороших черт характера без Торы, и нет Торы без хороших черт характера".

То же произошло и с Цемах Цедеком в том же возрасте.

יום חמישי כג אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,חמישי עם פירש"י.
תהילים: קח-קיב. סז-סט.
תניא: יח. כתיב ... '252' בלק"אר' משה, בנו של רבינו הזקן בלמדו - והוא אז כבן ח' - י"א שנה - הסוגיא בשבחן של חכמים בגטין [ס"ז א] נסתפק במאמר רשב"י [רבי שמעון בן יוחאי] שם שנו מדותי שיש בזה שני פירושים: לימדו תורתי [רש"י] או מדותי כפשוטו. בתוך כך נכנס רבינו הזקן ואמר - בניגון, כדרכו בקדש: תורה שניתנה לנו כולה מדות טובות, אפילו העונשין שבה הם באמת חסד וטוב, ושני הפירושים אחד הם והא בהא תליא: אי אפשר להיות מדות טובות בלי תורה, ואי אפשר לתורה בלי מדות טובות. ככל הנ"ל [הנזכר לעיל] קרה גם להצ"צ [להצמח צדק] בהיותו בגיל ח' - י"א שנה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.