ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Учение хасидизма требует, чтобы человек, прежде чем увещевать другого, "состриг свои ногти", чтобы "не оцарапать" его, ибо "силы зла держаться на ногтях"1, а каждое "царапанье" - это клипа и ситра ахра2. После того, как "ногти сострижены", следует "омыть руки"3 или, используя хасидскую терминологию, привлечь интеллект в эмоции.4

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Зоар 3, 70а.

2.

Букв. "другая сторона" - сторона творения, противоположная святости.

3.

Аналогия с реальной процедурой обрезания ногтей, после которой еврейский закон предписывает совершить омовение рук. См. "Шулхан Арух Арав", "Орах Хаим", 4:18.

4.

Вода символизирует интеллект, а руки - эмоции. По своей природе интеллект способен порождать эмоции и управлять ими.

יום רביעי כב אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,רביעי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז. סד-סו.
תניא: וזהו שארז"ל...מנוחה כו'.תורת החסידות דורשת, כי תחלה להוכחה צריכים להסיר את הצפרנים, ניט שטעכען זיך, כי בטופרהא אחידן, יעדער שטאך איז קליפה וסטרא אחרא, ואחר נטילת הצפרנים צריך להיות נטילת ידים, כמבואר ענינה בדא"ח [בדברי אלקים חיים], המשכת המוחין למדות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.