ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Благодаря своему самопожертвованию в служении по распространению знания среди всего человечества о Всевышнем, о том, что Б-г - один, наш праотец Авраам удостоился оставить в наследие своим потомкам до конца всех поколений чистую веру в Б-га и Его Тору. Поэтому каждый еврей - мужчина или женщина - способен пожертвовать своей жизнью ради святой Торы.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Тания, гл 18 и гл. 25.

יום שלישי כא אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קד-קה. סא-סג.
תניא: יז. נודע ... '250' וע"ש היטב'.אבינו הראשון אברהם בגלל עבודתו במסירת נפש לפרסם אלקותו יתברך - אל אחד - לכל בני העולם, זכה להנחיל לזרעו עד סוף כל הדורות את האמונה הטהורה בה' ובתורתו, וכל איש ואשה בישראל יש להם הכח והעוז למסור נפשם על התורה הקדושה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.