ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Краткое изложение второго пути тшувы.

Буква шин: "Шивити..." ("Всегда представляю Всевышнего (Авайе) перед собой")1.

Имя Авайе указывает на созидание мира и всех творений. На то, что все сотворенное было создано и поддерживается в существовании не причинно-следственно, а как "нечто из ничего". Такой уровень служения тшувы достигается тем, что человек постоянно представляет перед собой эту идею существования мира и всего, что его наполняет.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 16:8.

2.

"Всегда представляет Всевышнего перед собою".

יום שני ה תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: כט-לד. ק-קב.
תניא: ובזה יובן... 'קלא' וכדלקמן.קיצור ביאור באופן הב': ש, שויתי הוי' לנגדי תמיד, הוי' מורה על התהוות העולם והתהוות הנבראים, אשר התהוות הבריאה כולה וחיותה הוא בדרך אין ערוך מאין ליש. והיא עבודת התשובה הבאה עי"ז [על ידי זה] אשר תמיד לנגד עיניו ענין ההוי' של העולם ומלואו.

 

Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.
About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.