ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Краткое изложение объяснения первого пути тшувы, данного моим отцом.

Буква тав: "Тамим..." ("Непорочен будь перед Б-гом...")1.

Этот путь представляет служение тшувы, через непорочность и цельность. У непорочности есть несколько ступеней. По отношению к тшуве наивысшей ее формой является "цельность сердца", называемая эрнсткайт ("искренность, серьезность"), как сказано об Аврааме: "И нашел Ты сердце его верным Тебе..."2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Дварим", 18:13.

2.

Нехемья 9:8. "Верное сердце" - цельное и непорочное, ибо наполнено верой в единого Б-га.

יום ראשון  צום גדליה נדחה. אבינו מלכנו. סליחות ד תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: כג-כח. צז-צט.
תניא: אמנם ... 'קלא' והלידה.צום גדליה נדחה. אבינו מלכנו. סליחות.

קיצור ביאור אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] באופן הא': ת, תמים תהיה עם ה"א [הוי' אלקיך], עבודת התשובה הבאה ע"י [על ידי] התמימות, כמה בחינות ומדריגות בענין התמימות, וביחס אל התשובה העולה על כולנה היא תמימות הלב - הנקראת ערנסטקייט - כאמור באברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.