ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе, находясь в Витебске, однажды объяснил стих из Торы "Все вы стоите и т.д."1 Связав слово эйц ("дерево") со словом эйца ("замысел"), он объяснил, что задача "дровосеков" - вырубать "множество замыслов в сердце человека"2. А что касается "водочерпиев", то им необходимо "вычерпывать" (осушать) воду, от которой произрастают всевозможные вещи, доставляющие удовольствия.3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Все вы стоите сегодня пред Б-гом, Всесильным вашим; … от дровосека твоего до твоего водочерпия" ("Дварим", 29:9, 10).

2.

Мишлей, 19:21.

3.

Тания, конец гл. 1.

יום ראשון יט אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: נצו"י,ראשון עם פירש"י.
תהילים: צ-צו. נה-נז.
תניא: טז. אהוביי... '248' דףפ'.רבינו הזקן זייענדיג נאך אין וויטעבסק, האט אמאל געזאגט א תורה אויפ'ן פסוק אתם נצבים גו', און האט געטייטשט מחוטב עצך לשון עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעפען די מים וואס מצמיחים כל מיני תענוג..

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.